גיוס הון

גיוס הון ואשראי

אחד הדברים החשובים ביותר שיש להביא בחשבון בהקמת עסק חדש או בהתרחבות בעסק זה גיוס הון וגיוס אשראי לעסקים. יש מגוון דרכים לממן את פעילות העסק לרבות מימון הון חוזר, רכישת רכוש קבוע וכו'. משרדנו מתמחה בכל מעטפת גיוסי האשראי וניהול אובליגו למיניהם והתאמתם למידות ויכולות של העסק.

 להלן סוגי האשראי שמשרדנו מתמחה:

גיוס אשראי לעסקים