גיוס הון ואשראי

גיוס הון ואשראי

אחד הדברים החשובים ביותר שיש להביא בחשבון בהקמת עסק חדש או בהתרחבות בעסק זה גיוס הון לעסקים וגיוס אשראי לעסקים.

כשמדובר על גיוס הון לעסקים, ישנן מגוון דרכים לממן את פעילות העסק לרבות מימון הון חוזר, רכישת רכוש קבוע וכו'.

משרדנו מתמחה בכל המעטפת של גיוס אשראי לעסקים וניהול אובליגו למיניהם והתאמתם למידות ויכולות של העסק.

 להלן סוגי האשראי שמשרדנו מתמחה:

גיוס אשראי לעסקים
גיוס הון ואשראי