Search
Search

גיוס הון ואשראי

מומחים בראיית חשבון תמונת אווירה

אחד הדברים החשובים ביותר שיש להביא בחשבון בהקמת עסק חדש או בהתרחבות בעסק זה גיוס הון לעסקים וגיוס אשראי לעסקים. כשמדובר על גיוס הון לעסקים, ישנן מגוון דרכים לממן את פעילות העסק לרבות מימון הון חוזר, רכישת רכוש קבוע וכו'.
משרדנו מתמחה בכל המעטפת של גיוס אשראי לעסקים וניהול אובליגו למיניהם והתאמתם למידות ויכולות של העסק.בחירת אופן המימון המתאים דורש ניתוח והבנת הצרכים הפיננסיים של העסק, הכרות עם  החלופות האפשריות והמעשיות ואיתורן, ניתוח ובדיקת יתרונות וחסרונות של כל אחת מהחלופות וגיוסה בפועל. לצוות שלנו הכלים, הידע והניסיון לייעץ וללוות אותך בתהליך, לעזור לך לקבל החלטה מעשית ואחראית עד להחזר ההשקעה.

במסגרת זו אנו מספקים את השירותים הבאים: