Search
Search

ניכוי מס במקור – כל מה שחשוב לדעת

מס הכנסה מאמץ בעזרת שתי מנגנוני גביה את חבות המס:

  • הראשון תשלום מקדמה כאחוז ממחזור או סכום קבוע שנקבע (תלוי באיזה ענף)
  • השני, עליו ארחיב במאמר כאן הינו ניכוי מס במקור, במנגנון זה עוברת תשלום מס ממקבל ההכנסה אל משלם הכנסה, אשר נדרש לנכות מס במקור מהתשלום לפי שיעורי המס הקבועים בהוראות החוק.

בפרקטיקה, רבים מהנישומים אינם מנכים כדין בעת התשלום או שמנכים אך אינם מצגים אסמכתא למקבל התשלום ( זה יוצר לו נכס מס עליו יתקזז בעת דין וחשבון בדוח שלו).

מס הכנסה לא נוהג לתת פטור מלא מניכוי במקור לעסקים חדשים (בד"כ לאחר כמה חודשי פעילות ניתן להגיש בקשה לקבלת הפטור), בהוראת ביצוע מ"ה 2/2009 נמצאת רשימת הנישומים אשר אינם זכאים לפטור מלא ובנוסף רשימת הליקויים המונעים קבלת פטור.

בספטמבר 2017 החליטה רשות המיסים להעניק פטור מניכוי לעסקים חדשים, שסווגו במע"מ כעוסק פטור.

כל מה שחשוב לדעת על ניכוי מס במקור

על מי חל חובת ניכוי מס במקור

חובת ניכוי מס במקור חלה לפי התנאים הבאים:

מחזור העסקים עלה על סך של 5.3 מש"ח ( סכום כולל מע"מ) החובה לנכות מס במקור משירותים או מנכסים חלה על כל מי שמחזור עסקיו עלה על סך של 5.3 מש"ח (כולל מע"מ) ו/או על כל מי שחייב בניהול חשבונות בשיטה הכפולה בין שהוא יחיד או חברה.

למרות הנ"ל, לא תחול חובת ניכוי במקרה שבכל אחת משלושת שנות המס לא עלה המחזור על סכום של 5.3 מש"ח ( כולל מע"מ) ולא היה חובת לנהל מערכת חשבונות כפולה.

בנוסף החוק מדבר על הנושאים הבאים:

  • תשלומים בעד שירותים או נכסים אשר שויים אינם עולה על 4,920- אין חובה לנכות מס, מס הכנסה מכיר בזה בתור עסקאות חד פעמיות.
  • סנקציות-במקרים בהם המשלם לא ביצע ניכוי מס במקור למקבל או לא העביר את סכום שניכה למס הכנסה, מס הכנסה יכול במקרים מסוימים לא להתיר את ההוצאה בכללותה ו/או לצרף ריבית וקנסות בגין עברה זו.
  • ניכוי מס במקור חל על כל סוגי התשלום- אף על פי שהתשלום בשקים דחויים, ניכוי המס יעשה במועד מסירת ההמחאה.
  • אחוזי הניכוי נמצאים במערכת ניכוי במס במקור https://www.misim.gov.il/gmishurim/firstpage.aspx , על המשלם לבדוק את תוקפו ואת אחוז הניכוי, ולנכות בהתאם.

 

לסיכום, כיום רשויות המס מבצעות אכיפה מוגברת בעזרת הצלבות שונות בתוך המערכות על מנת למצוא את מי שלא פועל כדין בכל נושא גביית המסים.

לכל שאלה או השגה אנא צרו קשר לקבלת יעוץ, לווי וייצוג.

הערה: כל האמור במאמר זה נכתב כדעה אישית בלבד על סמך ניסיון האישי ואין להסתמך עליה באופן בלעדי.

התוכן המוצג אינו בגדר המלצה, עצה או חוות דעת. ואינו מחליף התייעצות מקצועית.

משתמש או קורא הפועל על פי האמור במאמר באופן בלעדי, עושה את זה על סמך דעתו ואחריותו בלבד.

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: