יום: דצמבר ב14, 2020

הגשת דוח הצהרת הון

הצהרת הון

הגדרה: הצהרת הון לעצמאיים ושכירים היא דיווח של תושב ישראל לרשות המיסים על הנכסים הנמצאים בבעלותו לנקודת זמן מסוימת, מטרתו היא לסייע לפקיד השומה לגלות הכנסות נוספות

Read More »