Search
Search

מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת

חברות וחברים יקרים,
בנוסף למענקים הדו חודשים שהורגלנו אליהם החל ממרץ, הממשלה אישרה מענק המיוחד לעצמאיים בשם "מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת".
המערכת להגשת הבקשות למענק הנוסף צפויה להיפתח ב-10.2.2021.

לפניכם הסבר קצר על המענק הנוסף וכן מקבץ שאלות ותשובות בנושא:

 1. המודל לעסקים עם מחזור של מ-18 אלף עד 300 אלף ₪
  עוסק פטור
  – הבחינה היא שנת 2020 בהשוואה לשנת 2019.
  עוסק מורשה – הבחינה היא מרץ עד דצמבר 2020 בהשוואה למרץ עד דצמבר 2019:
  א. אם הפגיעה מ-25% ועד 40% – מענק של 3,000 ₪
  ב. אם הפגיעה מ-40% ועד 60% – מענק של 5,000 ₪
  ג. אם הפגיעה מעל 60% – מענק של 9,000 ₪
  • תשומת ליבכם: רשות המסים תבצע את חישוב גובה המענק ותציג אותו בעת הגשת הבקשה.
 2. המודל לעסקים עם מחזור של מ-300 אלף עד 400 מיליון ₪
  מי שהיה זכאי ל-3 מענקים בגין שנת 2020 יהיה זכאי למענק נוסף בשיעור של 60% מהמענק הממוצע שלו בשנת 2020.
  מינימום מענק – 9,000 ₪.
  מקסימום מענק – 50,000 ₪.
 3. המודל לעסקים חדשים שנפתחו בינואר פברואר 2020
  מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקי הוצאות קבועות בגין שנת 2020, יהיה זכאי למענק נוסף של:
  עוסק פטור –3,000 ₪.
  עוסק מורשה – 4,000 ₪.
  שלילת מענק ומענק חלקי -למי שהמענקים שיפרו את מצבו בשנת 2020
 4. עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020 גדול מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – אינו זכאי למענק.
 5. עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020 בין 90% ל-100% מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – זכאי למענק חלקי של 65% מגובה המענק.

  הערה: כל האמור במאמר זה נכתב כדעה אישית בלבד על סמך ניסיון האישי ואין להסתמך עליה באופן בלעדי. התוכן המוצג אינו בגדר המלצה, עצה או חוות דעת. ואינו מחליף התייעצות מקצועית. משתמש או קורא הפועל על פי האמור במאמר באופן בלעדי, עושה את זה על סמך דעתו ואחריותו בלבד.

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: