חיפוש
חיפוש

דיווח ותשלום מקדמות שנת 2021

להלן מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021:

מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021

במסגרת הוראות פקודת מ"ה חלות בחודש ינואר2021 חובות תשלום בגין מקדמות כמפורט להלן:

א. דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום המקדמה בגינו עד ליום 31 בינואר 2021 מחצית שנייה של שנת המס 2020.
הדיווח יתייחס רק לניירות ערך סחירים מהם לא נוכה מלוא המס במקור.
הדיווח יכלול את סך התמורות מהמכירה, סך הרווחים, סך ההפסדים, סכום הרווח או ההפסד נטו והמקדמה לתשלום.

ב. תשלום מקדמה של 10% על הכנסות משכר דירה למגורים עד ליום 30 בינואר 2021.
משכיר שיש לו תיק במס הכנסה יכול לשלם באתר האינטרנט של הרשות ביישום תחת הכותרת: תשלום 10%
ניתן להגיע לאזור התשלום על ידי לחיצה כאן.

ג. תשלום על חשבון המס ביישום זה אפשרי רק למי שיש לו תיק מתנהל במס הכנסה, (לרבות תיק בגין תשלום שכר דירה).
לפתיחת תיק יש להגיש טופס 3302 לפקיד השומה הסמוך למקום המגורים.
ניתן להגיע אל הטופס על ידי לחיצה כאן.

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: