Search
Search

שכירות לטווח קצר-היבטי מיסוי להשכרת דירות Airbnb

השכרה לטווח קצר הינה תופעה מוכרת בעולם (ואיתם קמו חברות כמו Airbnb, booking, homeless  וכו'), אשר תפסה בשנים האחרונות תאוצה בישראל בשנים האחרונות.

בהיבט הכלכלי מדובר בהכנסות גבוהות למשכיר ומאידך הוצאות נמוכות לשוכר ביחס לחלופות כמו בתי מלון ובתי אירוח.

החוק בישראל מחיל על השכרת דירת מגורים בישראל מספר מסלולי מיסוי אטרקטיביים הכוללים פטור על הכנסה משכירות עד גובה כ 5,070 ₪ בחודש, תשלום מס סופי של 10% מגובה שכר הדירה ומסלול מס שולי של אדם באמצעות הגשת דו"ח שנתי.

מסלולי מיסוי אטרקטיביים אלו רלוונטיים בהשכרת דירה למגורים בלבד על ידי יחיד, אך אינם חלים על השכרה לטווח קצר.

עמדת רשמות המסים לעניין השכרות לטווח קצר היא כהכנסה חייבת במס לכל עניין ודבר.

רישום בהתאם להוראות ניהול ספרים, פתיחה של עסק ברשויות המס ובסופו של שנת המס הגשה של דוח שנתי לרשויות המס, במדריך זה אפרט על היבטי מיסוי להשכרת דירות שעל כל משכיר לדעת לפני פתיחת עסק של שכירות לטווח קצר.

היבט מע"מ

עוסקים אשר עיסוקם שכירות לטווח קצר חייבים ברישום כעוסק מורשה או פטור (בהתאם לגובה ההכנסות, ראה מאמר בגין פתיחת עוסק פטור.

השכרה לתיירים יכולה להיות פטורה ממע"מ במידה והנכס המושכר עונה להגדרת "בית מלון" ( "בית מלון"- הינה צימר או דירה שהיא יחידת נופש אחת ייחשבו כבית מלון רק אם גודל היחידה מאפשר, ע"פ משרד התיירות, לינה של 5 אנשים לפחות ביחידה.

מי שמקים עסק של "בית מלון", כאמור ראשי להירשם כעוסק מורשה. ראוי לציין כי רק אם כל דירה בנפרד לעוסק המחזיק מספר דירות תבחן לפי קריטריונים של "בית מלון".

היבט מס הכנסה וניהול ספרים

לאחר רישום במשרדי מע"מ בפתיחת התיק, התיק יפתח במס הכנסה, חשוב לסווג את התיק כתיק שכירות לטווח קצר  ולדאוג לאישור ניהול ספרים וניכוי במקור תקין.

השוכרים יכולים לבדוק שיש תיק פעיל במס הכנסה, ואין אין הם עלולים לנכות 30% מס במקור בעת התשלום למשכיר.

נקודות חשובות שחשוב לדעת…

·        יש לשים לב בעת שיקול מעבר הדירה כעסק, הפטור משבח מיחיד בעת מכירת הנכס לא חל בעת מכירת דירה.

·        הכנסות כאמור לעיל חייבות להיות מדווחות גם לביטוח לאומי כהכנסות מעסק      

·        שיעור המס על הכנסות דירת יחיד למגורים בלבד נע סביב אפס למס שולי ( תלוי במסלול הכנסות), לא מדובר במקרה לעיל שכן מדובר בהכנסות מעסק ולא למגורים.

 

(*)-המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראיםואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות

בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: