חיפוש
חיפוש

סגירת עוסק פטור – איך לבצע בצורה ויעילה?

שלבי סגירת תיק 

התחנה הראשונה שאנחנו עוברים הינה מס ערך מוסף (מע"מ).

בעת סגירת העסק יש לדווח עד 15 ימים מהפסקת הפעילות העסקית, יש למלא את טופס 18 (https://www.gov.il/BlobFolder/service/vat-18/he/Service_Pages_VAT_maam18.pdf

ניתן להגיש את הבקשה באמצעות המייצג של העוסק קישור פנימי אליי),  הטופס מכיל בתוכו פרטים על העוסק והעסק, פרטים על נכסים ומלאי ששימשו את העוסק (אם קיים), מועד סיום הפעילות העסקית, האם העסק נמכר וכדומה.

מה קורה כאשר נותרו מלאי ונכסים בעסק?

במידה ונותרו מלאי ונכסים יתכנו שני מצבים: 

ראשית, נציין כי נכסים שנרכשו ונדרשו בגינם מע”מ התשומות, בעת סגירת התיק הנכסים עוברים כביכול לשימוש עצמי של היחיד ועל כן מתבצעת מעין מכירה רעיונית שבגינה נוצרת חבות מע”מ. 

בסוגיה זו הסעיפים הרלוונטיים בחוק מע”מ הינם:

  1. אשר קובע כי נכסים שנותרו בידי העוסק דינם כנכס שנעשה בו שימוש לצורך עצמי ולכן ישנה חובת תשלום מע”מ. אך הסעיף מקנה הטבה למשך שנתיים שבה יכול העוסק לנסות למכור את נכסיו מתוך הרציונל שמכירה כזו יכולה לקחת זמן. בזמן זה התיק יוקפא ובתום התקופה במידה ולא נמכרו הנכסים יהיה חיוב במע”מ לפי שווי שוק הנכסים או העלות המופחתת.
  2.  עוד קובע כי במידה ומדובר בנכסים בעלי סך שווי נמוך מ- 100,491 ש”ח (תקרת עוסק פטור נכון לשנת 2020), הסעיף הקודם לא יחול והעוסק יהיה פטור מתשלום המע”מ קרי לא יראו בכך מכירה עצמית. כלומר, מדובר בהטבה מאוד משמעותית לעצמאים שסוגרים את עסקם ונותרו ברשותם נכסים ומלאי.

במידה ונשאר פנקסי חשבוניות, קבלות, תעודות משלוח וחשבונית מס קבלה יש לדווח עליהם ולמוסרם לתחנה הקרובה לעסק.

לאחר סגירת תיק במע"מ יש לעבור לתחנה השנייה מס הכנסה

במשור מס הכנסה יש לדווח לבצע את התהליך בשלושה שלבים:

  1. יש לדווח עד 90 יום מהפסקת פעילות של העסק
  2. יש להגיש דוח שנת על שנת המס האחרונה שהעסק היה קיים, גם אם עבד כמה חודשים ספורים…

בשביל לסגור את התיק במס הכנסה יש למלא את טופס 2550 (https://www.gov.il/BlobFolder/service/itc2550/he/Service_Pages_Income_tax_itc2550.pdf) המתייחס לבקשה לסגירת עסק, ומכיל בתוכו פרטים על הפסקת הפעילות העסקית, פרטים על מכירת העסק אם התקיימה ופרטים על הכנסות נוספות ושל בן או בת הזוג.

אחרי שקבלנו את אישור סגירת התיק במס הכנסה יש לעבור לתחנה האחרונה- ביטוח לאומי.

יש למלא טופס דין וחשבון לביטוח לאומי, ולקבע מחדש את מעמדך ( שכיר, לא עצמאי). מצורף טופס https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9 % D7% 95% D7% A8% D7% 99% D7% 9D / Documents / t6101.pdf

את הטופס ניתן לשלוח בפקס, בדואר לסניף הרלוונטי או למלא אותו בצורה מקוונת.

מומלץ לצרף מכתב נלווה המפרט את הבקשה לרבות סיווג מחדש של המבוטח כגון שינוי מעצמאי לשכיר וכדומה.

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: