Search
Search

טיפים לסיום שנת המס 2022

החורף בפתח ואיתו תחילתו של הרבעון האחרון של שנת המס, אצל העצמאים זה זמן חשוב לעצור, לחשוב ולתכנון את שנת המס. תכנון נכון מוביל לחסכון בכסף והפחתה של הוצאות מיותרות. רכזתי עבורכם טיפים רגע לפני ששנת המס מסתיימת.

 1. הפקדה לקרן פנסיה

הפקידו קרן פנסיה ו/או אובדן כושר עבודה – ההפקדה מקנה הטבות מס וביטוח לאומי

הפקדות משתנות בהתאם להכנסות החודשיות ( או בשונה משכיר אפשר להפקיד פעם בשנה עבור על השנה, אך חשוב שהפקדה תהיה בשנת המס הרלוונטית), להלן הכנסות החודשיות ופירוט אוז ההפקדה:

 1. הכנסה עד 5,275 ₪ ( מקסימום הפקדה למדרגה 234 ₪)  —->   אחוז ההפקדה 4.45%
 2. הכנסה מ5,275 עד 10,551 ₪ ( מקסימום הפקדה 662 ₪)—->   אחוז  הפקדה 12.55%
 3. הכנסה מעל 10,551 ₪                                —>                      פטור במדרגה זו.

מקסימום הפקדה חודשית היא 896 ₪, הכנסה חודשית מרבית 10,551 ₪.

בהפקדה לקופת גמל תקרת הפקדה הינה 211,200. הפקדות עד למקסימום תקרת הפקדה יקטינו את הכנסה החייבת בסך של 7,202 ₪,וגם יקטינו את סכום המס בסך של 4,066 ₪.

 • הפקדה לקרן השתלמות

תקרת הכנסה שנתית לעצמאי הינה 265,000 לצורך הטבת מס בגין הפקדה לקרן השתלמות.

הפקדות עד לשיעור של 4.5% מהכנסה החייבת המרבית (=סכום של 11,925 ₪) יותרו בניכוי (ניכוי- יקטנו את הכנסה החייבת במס ). 

 • חישוב נכון של מקדמות ביטוח לאומי

בדקו אם קיים פער בין ההכנסה החייבת שהייתה לכם השנה בפועל לבין ההכנסה החייבת הצפויה עליה דיווחתם לביטוח הלאומי מבעוד מועד. אם ההכנסה בפועל עולה על ההכנסה המדווחת – מומלץ להגדיל את המקדמות המשולמות לביטוח הלאומי לפני ששנת המס מסתיימת. הסיבה לכך היא ש-52% מהתשלום לביטוח הלאומי נחשב להוצאה מוכרת למס לצורך הדו"ח השנתי – כך שהדיווח יאפשר לכם לשלם פחות מס.

לאלו המוגדרים בביטוח לאומי "כלא עונה להגדרה" יש לבדוק ולעדכן בהתאם להכנסה נטו ושעות העובדה אשר אתם עובדים בעסק.

לאלו שיש חוב בביטוח לאומי כתוצאה מהפרשי שומה משנה קודמת, יש לשלם עד סוף השנה על מנת שסכום זה ייכלל באישור השנה של ביטוח לאומי.

 • בדיקת מקדמות מס הכנסה

בדקו האם שיעור המקדמות שנקבע תואם לצפי המס לתשלום לסוף השנה! אם יש חבות במס יש לשלם עד ינואר 2023 על מנת לחסוך ריבית והצמדה.

יש לקחת בחשבון זיכויי מס כתוצאה מנקודות זיכוי עבור חייל משוחרר, תואר אקדמי, ילדים וכו'.

 • ספירת מלאי/החלפת ציוד

רכישה של רכוש קבוע ומלאי בסוף שנה אינה מביא להפחתה של חבות המס!!

אם החלטתם לרכוש או להחליף ציוד בסוף שנה, יש להפחית את ציוד לאורך מספר שנים, כך שהוצאת פחת תרשם החלקה לפי מס שנים להפחתת הנכס.

בהתאם לנהלי סגירת שנה יש לבצע ספירת מלאי, ככל שמלאי סוף שנה גדול יותר כך הרווח/הכנסה חייבת גדולה יותר.

 • בדיקה של רציפות הוצאות קבועות

בקשו מהרואה חשבון שלכם את דוח ההוצאות לחלוקה לפי חודשים, עברו עליו ובדקו האם ההוצאות החוזרות מידי חודש ( שכירות, ארנונה, חשמל וכו') רשומות בצורה סדירה ומלאה. כל הוצאה תקטין את חבות המס שלכם!.

 • תיעוד מתנות ללקוחות / ספקים

הכנו רשימת מקבלי מתנות ( כמובן אם אתם נוהגים לשלוח מתנות לספקים או לקוחות שלכם) ובו מצוין הקשר העסקי של כל אחד מהם. הוצאה של המתנות בעלות של עד 210 ₪ יכרו כהוצאה בספרים. מתנות לעובדים יכרו בעת אירוע אישי בלבד.

 • ניכוי מס במקור

במידה ויש לכם ניכוי במקור וגם הלקוחות שלכם מנכים לכם במקור. אספו את הריכוז השנתי של הניכוי במקור מהלקוח ובצעו התאמה לדיווחי השוטפים, בדקו שאין הפרשים. שמרו את האישור והעבירו את לרואה החשבון, אישור זה מהווה חלק מתשלום המס שלכם.

 • כתובת העסק מעודכנת במרשמי מע"מ-

אחת לתקופה מחלקת ניהול ספרים מבצעת בדיקה אקראית במקום בו נרשם בית העסק וזאת במטרה לבדוק האם ספרי העסק תואמים את הוראות ניהול ספרים של ענף העסק. אנא וודאו כי כתובת העסק הינה הכתובת בה מתבצעת הפעילות העסקית של העסק.

 1. תרומות

אספו את התרומות שתרמתם במהלך השנה ( הכוונה לאלו שיש להם אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה), כל 1,000 ₪ תרומה מקנה זיכוי מס של 350 ש"ח.

 1. מס שכר דירה

לאלו שבחרו במסלול מס 10% על שכר דירה זה הזמן למהר ולשלם את המס. אם תאחרו יותר מ-30 יום (כלומר מקסימום סוף ינואר) תחויבו בתשלום ריבית והצמדה על החוב.

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: