חיפוש
חיפוש

קיזוז הוצאות שכירות כנגד הכנסות שכירות – הקלות במסגרת חוק ההסדרים

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023 ו־2024, הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה , לפיו דמי שכירות שהפיק יחיד מהשכרת דירתו היחידה רשאי לנכות מההכנסה את סכום דמי השכירות ששילם באותה שנה עד לסכום ההכנסה מדמי שכירות או 90 אלף שקל, לפי הנמוך מבניהם. הוא יחויב במס בשיעור של 10%. תחולת ההקלה החל משנת המס 2023.

סעיף 17(12) לפקודת מס הכנסה מאפשר לנכות את הוצאות השכירות ששולמו בשל דירה שאליה עבר האדם לרגל עבודתו או עיסוקו, במשך 5 שנים מהיום שעבר לגור באותה הדירה, מתוך דמי השכירות שהוא מקבל בגין דירת הקבע שלו. כלומר, הסעיף מאפשר קיזוז זמני בין ההוצאה מהשכרת הדירה לבין ההכנסה משכירות הדירה.

לדוגמא: משה משכיר את דירתו בחיפה בסכום של 8,000 ₪ בחודש, ושוכר דירת מגורים בתל אביב בסכום של 9,500 ₪ בחודש. בהתאם להוראת החוק החדש, הוא רשאי לקזז את הוצאות השכירות 114 אלף ש"ח כנגד הכנסות שכירות בסך של 96 אלף ₪, כך שלא ישלם מס כנגד הכנסות שכירות.  במקרה הזה נוצר חסכון מס של 9,200.

ניכוי הוצאות שכירות כמשרד

לדוגמא ההפוכה בה ההקלה במסגרת הוראת החוק מייצרת אי תשלום מס כנגד הכנסות שכירות, חסכון המס גבוה יותר, עצמאי בעל הכנסות גבהות במס שולי מקסימלי  המכיר ברבע מהוצאות שכירות סכום של 28,500 ₪, סכום זה נותן לו מגן מס של 13,395 ₪..

במקרה דנן, העצמאי איבד את הטבת המס של 13,395 ₪ לטובת חסכון במס של 9,200 ₪.

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: