חיפוש
חיפוש

חרבות ברזל – מתווה הפיצויים לעסקים

לאחר יותר מחודש, הכנסת אישרה את מתווה הפיצויים לעסקים בצל מלחמת "חרבות ברזל", המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ ושורת הקלות במתווה החל"ת. לפי הצפי המערכת אמורה להתעדכן בימים הקרובים, אנא הקדימו את הגשת המסמכים לדיווח המע"מ לחודשים ספטמבר אוקטובר. משרדנו ערוך לבדיקת זכאות וחישוב המענקים למתווה הפיצויים.

תנאי סף לקבלת המענקים:

  1. הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023.
  2. אישור ניהול פנקסים כדין.

מענק לעוסק שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪
מציע לכן לבצע רישום מחדש לאזור האישי במס הכנסה ( כמו שהיה בקורונה) מצ"ב לינק לרישום https://secapp.taxes.gov.il/srsherutatzmi/#/clientMainDashboard
עוסק שמחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 נמוך ממחזור חודשי ספטמבר-אוקטובר 2022 בשיעור גבוה מ-25% למי שמדווח דו חודשי למע"מ יקבל סכום בהתאם לחודשי הבסיס אשר יוכפל במקדם נזק בהתאם לשיעור הירידה שלו, כמפורט להלן:

עוסקים פטורים
לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 ₪ לעסקים עם מחזור של עד 49,800 ש"ח בשנה ו-3,300 ש"ח לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף ש"ח) בשנה. שימו לב כנראה שתצטרכו להצהיר על ירידה בהכנסות מול התקופה המקבילה.

מענק לעוסק שמחזור עסקאותיו מעל מ-300 אלף ₪

עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה.

במענק הוצאות קבועות ניקח את הממוצע החודשי של התשומות השוטפות שדווחו למע"מ בתקופה שבין ספטמבר 2022 לבין אוגוסט 2023 ואותו נכפיל בהתאם למקדם הוצאות הקבועות אשר תלוי בשיעור ירידה במחזורים, כמפורט בטבלה להלן:

דגשים הוצאות שוטפות לא ייכללו את הדברים הבאים:
• רכישת טובין או קבלת שירות מעוסק שהוא קרובו, זולת אם אישר זאת המנהל.
• תשומות ציוד שנרכש לעסק.
דוגמא למענק הוצאות קבועות- עוסק אשר סך ההוצאות הקבועות בתקופה שבין 09/2022 לבין 08/2023 היה 1 מיליון ₪ ושיעור הירידה במחזורים הוא 75%. יוצא שההוצאה החודשית הממוצעת היא 1 מיליון חלקי 12 חודשים = 83.333 אלף.
כאשר שיעור הירידה גבוה מ-60% כמו בדוגמא זו, מקדם הוצאות הקבועות הוא 14.5%- ולכן סכום המענק בפרמטר זה, יהיה 100 אלף כפול 14.5% = 12,083 ₪.

במענק רכיב שכר ניקח את העלות המעביד בחודש אוקטובר 2023 ואותו נכפיל ב-75% ובשיעור הירידה במחזורים(ניקח את הנמוך מבין עלות המעביד בהתאם לשכר הממוצע במשק כפול כמות העובדים כפול שכר הממוצע במשק (2023 -11,809 ₪) כפול מקדם של 1.25)

דוגמא למענק רכיב שכר בפרמטר זה ניקח את העלות המעביד בחודש אוקטובר 2023 ואותו נכפיל ב-75% ובשיעור הירידה במחזורים (שימת הלב כי לא מדובר במקדם שיעור הירידה כפי שהיה בפרמטר הקודם, אלא בשיעור הירידה עצמו).

דגשים: עלות מעביד לצורך חישוב זה הוא, הנמוך מבין עלות מעביד בפועל לבין כמות עובדים כפול שכר ממוצע במשק.

דוגמא: עוסק אשר מעסיק 10 עובדים, וסך עלות המעביד שלו 150 אלף ₪ ושיעור הירידה הוא 85%.
ראשית, נבחן מהי עלות המעביד בהתאם לשכר ממוצע במשק; 10(כמות עובדים)11,809(שכר ממוצע במשק)1.25= 147,612 ₪.
שנית, ניקח את הנמוך מבניהם (147,612<150,000) ועליו נבצע את הנוסחה.
סכום המענק יהיה 147,612 אלף כפול 75% כפול 85% =94,102 ₪.
סך המענק הסופי (המורכב משני הפרמטרים)יהיה 12,083 + 94,102 = 106,185 ₪.

חריגים:

  1. תאגיד בנקאי (חב ביטוח, בורסה, קופ"ג, קרנות השקעה, חב' ממשלתית וכו)
  2. עסק לא פעיל – דיווח על מחזור עסקאות 0 ב4 חודשים שקדמו לתקופת הזכאות.
  3. אי הגשת דוחות מע"מ 2 מתוך 3 דוחות לרשויות מעמ חודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר 2023.

משרדנו עומד לשירותכם בכל שאלה בוואטסאפ ייעודי בטל׳: 077-2042100

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: