יום: מרץ ב4, 2021

חשבונית עצמית

חשבונית עצמית

מה זה חשבונית עצמית? חשבונית עצמית זו חשבונית שהעוסק מוציא לעצמו. הוא זה שמדווח על העסקה למע"מ, הוא זה שמשלם מע"מ על העסקה, והוא זה

Read More »